Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Een tuinhuis bouwen

 

Wat zijn de administratieve verplichtingen inzake ruimtelijke ordening bij het bouwen van een tuinhuis? Hieronder vindt u een overzicht dat niet de ambitie heeft om volledig te zijn maar het zet de belangrijkste zaken op een rijtje. In geval van twijfel wint u best informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.
 
Belangrijke opmerkingen:
·        Artikel 99 §3 van het Decreet van Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) staat gemeenten en provincies toe af te wijken van deze voorschriften.
·        Is uw woning ZONEVREEMD? Dan gelden specifieke regels. Meer info hierover kunt u vinden op zonevreemdheid
 
 
Is een vergunning nodig?

Om een tuinhuis te bouwen, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
·        Het tuinhuis is in hout
·        Het tuinhuis is maximaal 10 vierkante meter groot
·        De kroonlijsthoogte van het tuinhuis is maximaal 2.5 meter
·        De nokhoogte van het tuinhuis is maximaal 3 meter
·        Het tuinhuis bevindt zich tegen een bestaande vergunde muur of op minstens 1 meter van de perceelgrenzen
·        Het tuinhuis bevindt zich binnen de 30 meter van de vergunde woning
·        Het tuinhuis bevindt zich niet in de voortuin
·        Het tuinhuis bevindt zich niet in kwetsbare gebieden
·        Het tuinhuis bevindt zich niet in een oeverzone of in de 5 meter bree strook vanaf een waterloop

 
Is aan één of meer van deze voorwaarden niet voldaan, dan hebt u een vergunning nodig
Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Is een architect nodig?
Er is uiteraard geen architect nodig als u geen vergunning nodig hebt
 
Er is ook geen architect nodig als het tuinhuis aan al de volgende voorwaarden voldoet:
·        Het tuinhuis is kleiner dan 30 vierkante meter
·        Het tuinhuis heeft een beperkte kroonlijsthoogte van 3 meter
·        De nokhoogte van het tuinhuis is maximaal 4.50 meter
 
Is niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan hebt u een architect nodig.Welk aanvraagformulier gebruikt u?

Als er geen architect nodig is, dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.
 
Indien er wel een architect nodig is dan wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling.


 
Begin van de werken

Als u geen vergunning nodig hebt, kunt u natuurlijk onmiddellijk beginnen te bouwen.
 
Als u toch een vergunning nodig hebt, vergeet dan niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven.

Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes