Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Ook de brievenbus kent regels

Net als het water uit de kraan, vinden we het vanzelfsprekend dat we iedere morgen de post in onze brievenbus vinden. Toch bestaan er enkele basisregels waaraan je brievenbus moet voldoen.

Met het oog op een efficiënte dienstverlening stelde De Post enkel normen vast met betrekking tot de plaats en afmetingen van de brievenbus.
 
De 6 regels van uw brievenbus:
1.     De brievenbus hoort aan de straatkant te staan, onmiddellijk bereikbaar voor de postbode. Aan de straatkant wil zeggen bij de ingang van het domein, of eventueel ingebouwd. Uitzonderingen zijn mogelijk voor erkende gehandicapten met een woning op meer dan 50 meter van de openbare weg.
2.     De toegang moet vrij en zonder gevaar zijn.
3.     De brievenbus dient op manshoogte geplaatst te worden. Hiermee wordt een hoogte van tussen 70 en 170 cm bedoeld.
4.     De opening van de gleuf moet minstens 23 cm breed zijn en 3 cm hoog. De Post raadt ook een diepte van 35 cm aan. Dit laatste is echter geen verplichting
5.     Zorg dat het huisnummer goed zichtbaar is.
6.     Verder raadt De Post ook aan om de naam van de bewoners op de brievenbus te plaatsen. Dit is echter geen verplichting maar dit helpt vergissingen te voorkomen.
 
 
Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet kan De Post u weigeren uw post te bezorgen.
 
Meer informatie vindt u op deze website
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes