Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Vergunning nodig?

 

Kleine werken vanaf 1 december 2010 eenvoudiger! Zie kleine vergunningen
VERGUNNINGSPLICHT
 
Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch maar de wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat u niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om:
 
·        Af te breken
·        Te herbouwen
·        Te verbouwen (zowel buiten als binnen het gebouw)
 
 
 
De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder als het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting die:
 
·        Omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond
·        Bestemd is om ter plaatse te blijven staan
 

 
U moet een vergunning aanvragen zelfs als:
·        De constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken
·        De constructie uit elkaar kan worden genomen
·        De constructie verplaatsbaar is
·        U enkel iets wil afbreken
·        U enkel iets wil heropbouwen
·        Het enkel om verharding gaat
·        De constructie ondergronds is
 

 
Het begrip “bouwen” is dus heel ruim
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes