Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Kleine vergunningen

 

Niet alle bouwwerken hebben dezelfde impact op het landschap. Om de administratieve stappen voor werken ‘van minder belang’ te vergemakkelijken, keurde het Vlaams Gewest twee besluiten goed:
  • Meldingsplicht
  • Vrijstelling  
 

Meldingsplicht
Op deze

Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van werken van weinig belang en de voorwaarden om te worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning of van de hulp van een architect.
 
 
Belangrijke opmerkingen:
·       Artikel 99 §3 van het Decreet van Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) staat gemeenten en provincies toe af te wijken van deze voorschriften. Indien ze dit nodig achten, kunnen ze toch een stedenbouwkundige vergunning opleggen voor deze werken.
·       In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.
·       Is uw woning ZONEVREEMD? Dan gelden specifieke regels. Meer info hierover kunt u vinden op zonevreemdheid
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes