Kristof Linskens
Algemene Bouwwerken
Een terras aanleggen

Wat zijn de administratieve verplichtingen inzake ruimtelijke ordening bij het aanleggen van een terras? Hieronder vindt u een overzicht dat niet de ambitie heeft om volledig te zijn maar het zet de belangrijkste zaken op een rijtje. In geval van twijfel wint u best informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

 
Belangrijke opmerkingen:
·        Artikel 99 §3 van het Decreet van Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) staat gemeenten en provincies toe af te wijken van deze voorschriften.
·        Is uw woning ZONEVREEMD? Dan gelden specifieke regels. Meer info hierover kunt u vinden op zonevreemdheid

 
Is een vergunning nodig?

Er is geen vergunning nodig als het terras aan al de volgende voorwaarden voldoet:
·        De oppervlakte is niet groter dan 50 vierkante meter
·        Het terras bevindt zich niet verder dan 30 meter van de woning
·        Er gebeurt geen wijziging op het niveau van de bodem
·        Het terras bevindt zich niet in de tuin voor het huis
·        Het terras ligt op minstens 1 meter van de perceelsgrenzen[1]
 
Is aan één of meer van deze voorwaarden niet voldaan, dan hebt u een vergunning nodig.
Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 
Is een architect nodig?

Er is geen architect nodig

 
Welk aanvraagformulier gebruikt u?

U hoeft natuurlijk geen formulier te gebruiken als u geen vergunning nodig hebt.
 
Gaat het om een terras bij een woongebouw dan gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.

In de andere gevallen wordt het dossier samengesteld volgens de dossiersamenstelling technische werken


 
Begin van de werken

Als u geen vergunning nodig hebt, kunt u natuurlijk zonder formaliteiten beginnen.

Als u toch een vergunning nodig hebt, vergeet dan niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op ter plaatse aanwezig zijn.
[1] Als op de perceelsgrens een duurzame, ondoorzichtige, minstens 2 meter hoge afsluiting aanwezig is, dan mag het terras worden aangelegd tot tegen die afsluiting
StartpaginaReferentiesFases doorheen de ruwbouwfaseContacteer onsVergunning nodig? Nuttige weetjes